Probouzení

Probouzení

N.,

někdy mě napadá – co jsi ke mně tehdy cítil? Měl jsi mě svým způsobem rád? I když už vím, co sis o mě tenkrát myslel, to vše, co jsi ke mně v různých chvílích našeho vztahu cítil, pro mě zůstává zahalené tajemstvím.

Většinou ses ke mně totiž choval srdečně, ochranitelsky a teple, nelze se tedy příliš divit tomu, že jsem nepoznala, že jsi se mnou nejednal v pravdě. Ale k tomu mé dnešní řádky nevedou.

Uvědomuji si, že je možné k druhému předstírat cit, který tam tak docela není, ale je možné jej předstírat neustále?

Když jsem se před rokem dozvěděla to, co vím dnes, nechtěla jsem se v mysli k době v tvé náruči vracet. A když se mi tam mysl přeci jen zatoulala, vysvětlovala jsem si, že tě k tvé něze a péči o mě vedla lítost, soucit či strach z toho být sám. Ne beze mě. Prostě sám.

Před pár dny jsem ale ve svých zápiscích narazila na vzpomínky toho, jak jsi se mnou uprostřed noci pravidelně vstával. Přimělo mě to mé vysvětlení tvého vroucího chování ke mně znovu přezkoumat.

Byli jsme spolu v období, kdy jsem měla potíže s usínáním a v noci jsem se potýkala s řadou nočních běsů. Někdy jsi mě vzbudil, protože jsem ze spaní křičela, někdy jsem nás svým křikem vzbudila naráz oba dva.

Nikdy ses na mě nezlobil.

Uklidňoval jsi mě a pomáhal mi znovu usnout. Občas jsi mě hladil, jindy mi pouštěl do uší meditaci nebo mě namasíroval. A když jsem si potřebovala odskočit, a přitom ve mně ještě dozníval strach z předchozí můry, pokaždé jsi vstal, doprovodil mě až ke dveřím koupelny a tam na mě i počkal.

Ty noci tenkrát nebyly příjemné, ale při usínání jsi u mě byl a opětovně mě sám od sebe ubezpečoval o tom, že tě mám vzbudit, bude-li se cokoliv dít.

S tebou jsem na to nebyla sama.

Když na tu dobu nyní vzpomínám, velmi pochybuji o tom, že za tvou laskavostí a ochotou mohl být pouze dobrý pocit z vlastní záslužné role, soucit či výčitky svědomí vůči mně.

S obavou to vyslovit, ale přesto, doufám, že za těmi společně probdělými chvílemi bylo z tvé strany víc než to.

Ach, N., to už se od tebe asi nedozvím.

Pokud bys však ty měl příležitost dozvědět se něco o mně, tak doufám, že to bude to, že dnes už jsou mé noci klidnější.

Snad tě to potěší.

Díky za to dobré,
T.

Psaní vám do budoucna mohu posílat elektronicky.