X. říká

X. říká

N., 

X. říká

děvče krásné a zlaté, teď vypadáš k nepoznání

radostněji

spokojeněji 

jenom kveteš 

ale s naším N. jsi vypadala smutně 

utrápeně 

podřízeně 

v napětí

N., tehdy se mi zdálo, že šťastná jsem, protože jsem do tebe byla zamilovaná.

Byla jsem zamilovaná do představy muže, ve kterého jsi mohl vyrůst. 

(A snad se ti to i podaří.)

Ale já jsem vedle tebe vykvést nemohla. 

Má zamilovanost mi nemohla nahradit zásadní podmínku k růstu – nemohla mi nahradit kyslík, kterého se mi po tvém boku nedostávalo.

Teď, když to vím, víš, že se mi hned o něco lépe dýchá? 

Nechť i tobě. 

T. 

 

Psaní vám do budoucna mohu posílat elektronicky.